Tentukan himpunan semesta yang mungkin dari himpunan-himpunan berikut a. A = {sepedah motor,mobil,truk} b. B = {jeruk,apel,mangga,durian} c. C = { 2,4,6,8} d. D = {-4,-3,-2,-1, 0, 1,2,3,4}

Jawaban :

a. A = {sepeda motor, mobil, truk }

  • S = {nama kendaraan}
  • S = {alat transpotasi darat}
  • S = {kendaraan berbahan bakar minyak}

b. B = {jeruk, apel, mangga, durian}

  • S = {nama buah}
  • S = {buah dengan biji berkeping dua}
  • S = {tumbuhan dikotil}

c. C = {2, 4, 6, 8}

  • S = {Bilangan genap kurang dari 10}
  • S = {Bilangan yang habis dibagi 2 kurang dari 9}
  • S = {Bilangan kelipatan 2}

d. D = {−4, −3, −2, −1, 0, 1, 2, 3, 4}

  • S = {bilangan bulat antara -5 dan 5

Tinggalkan komentar